stowarzyszenie

Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej

O nas
o-nas

O nas

Powstaliśmy i istniejemy, by inicjować oraz wspierać rozmaite działania, zmierzające do rozwoju aglomeracji gdańskiej.

Szczególnie bliskie są nam zagadnienia przestrzenne, dla których odwołujemy się do dominujących już w świecie zachodnim zjawisk, takich jak: reurbanizacja, rewitalizacja, partycypacja społeczna itd. Dostrzegamy kluczową rolę komunikacji w funkcjonowaniu miasta i zależy nam na jej zrównoważonym rozwoju. Uważamy, że należy dążyć do zwiększania udziału aktywnych form mobilności oraz transportu publicznego za pomocą wszelkich dostępnych działań, także planistycznych. Zdajemy sobie sprawę, że warunkiem budowy atrakcyjnego do życia miasta jest silna lokalna gospodarka. Popieramy zatem wszelkie działania przyciągające do aglomeracji nowych inwestorów oraz wspierające już obecnych na lokalnym rynku, pod warunkiem, że nie przyczynia się to do pogorszenia warunków życia oraz stanu zdrowia mieszkańców.

our-philosophy-is

Gdańsk jest kluczem do wszystkiego. 

Napoleon Bonaparte
kim-jestesmy

Kim jesteśmy?

Jesteśmy grupą mieszkańców aglomeracji gdańskiej. W sposób szczególny interesujemy się kierunkiem rozwoju Trójmiasta i okolic.

Karol Spieglanin

Karol Spieglanin

prezes stowarzyszenia

Absolwent Biznesu Elektronicznego na Akademii Morskiej w Gdyni oraz Zarządzania na Politechnice Gdańskiej.

Marta Gibczyńska

Marta Gibczyńska

sekretarz stowarzyszenia

Architekt i socjolog. Absolwentka Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego. Organizatorka warsztatów urbanistycznych.

Aleksander Orłowski

Aleksander Orłowski

skarbnik stowarzyszenia

Zainteresowania: lotnictwo cywilne, wpływ portów lotniczych i morskich na rozwój regionu.

Paweł Mrozek

Paweł Mrozek

wiceprezes stowarzyszenia

Architekt, obecnie doktorant w Katedrze Urbanistyki na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej.

Adam Popielarski

Adam Popielarski

wiceprezes stowarzyszenia

Absolwent archeologii, obecnie student prawa na Wydziale Prawa i Administracji UG.

Mateusz Hoppe

Mateusz Hoppe

wiceprezes stowarzyszenia

Przedsiębiorca, absolwent Elektroniki i Telekomunikacji na Akademii Morskiej w Gdyni.

Jarosław Paczos

Jarosław Paczos

wiceprezes stowarzyszenia

Absolwent Elektroniki Przemysłowej (1987) oraz Zarządzanie Rozwojem Przestrzennym Miast (2012) na Politechnice Gdańskiej.

Karol Spieglanin

Karol Spieglanin

prezes stowarzyszenia

Absolwent Biznesu Elektronicznego na Akademii Morskiej w Gdyni oraz Zarządzania na Politechnice Gdańskiej.

Marta Gibczyńska

Marta Gibczyńska

sekretarz stowarzyszenia

Architekt i socjolog. Absolwentka Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego. Organizatorka warsztatów urbanistycznych.

Aleksander Orłowski

Aleksander Orłowski

skarbnik stowarzyszenia

Zainteresowania: lotnictwo cywilne, wpływ portów lotniczych i morskich na rozwój regionu.

Paweł Mrozek

Paweł Mrozek

wiceprezes stowarzyszenia

Architekt, obecnie doktorant w Katedrze Urbanistyki na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej.

Adam Popielarski

Adam Popielarski

wiceprezes stowarzyszenia

Absolwent archeologii, obecnie student prawa na Wydziale Prawa i Administracji UG.

Mateusz Hoppe

Mateusz Hoppe

wiceprezes stowarzyszenia

Przedsiębiorca, absolwent Elektroniki i Telekomunikacji na Akademii Morskiej w Gdyni.

Jarosław Paczos

Jarosław Paczos

wiceprezes stowarzyszenia

Absolwent Elektroniki Przemysłowej (1987) oraz Zarządzanie Rozwojem Przestrzennym Miast (2012) na Politechnice Gdańskiej.

w-liczbach

W liczbach

29

aktywnych członków 

6

lat oficjalnej działalności

11

partnerskich organizacji 

2184

fanów 

drop-us-a-line
Napisz do nas 
our-service

Cele

Dążenie do wzrostu znaczenia gospodarczego, naukowego, kulturalnego i edukacyjnego Aglomeracji Gdańskiej.

Dążenie do zapewnienia ładu przestrzennego i estetycznego na terenie Aglomeracji Gdańskiej, zgodnego z jej dziedzictwem kulturowym i narodowym oraz potrzebami lokalnych społeczności.

Wspieranie działań lokalnych społeczności, wspólnot mieszkaniowych i organizacji społecznych w kwestiach związanych ze zwiększaniem kapitału społecznego, podnoszeniem poziomu kultury materialnej i polepszaniem jakości życia.

Popularyzacja wiedzy o województwie pomorskim, jego historii, teraźniejszości i planach na przyszłość.

Wspieranie działalności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej na terenie Aglomeracji Gdańskiej.

Propagowanie idei zrównoważonego rozwoju.

Działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego i krajobrazu.

Inicjowanie i wspieranie działalności związanej z ochroną zabytków i pozostałych dóbr kultury.

work

Co robimy?

Poniżej niektóre z realizowanych przez nas projektów.

Skontaktuj się z nami