#trójmiasto oddycha

Na poniższej stronie w dniach 12.03.2018 - 19.03.2018 możesz zgłosić propozycję lokalizacji czujnika powietrza Airly.

O projekcie

W Trojmieście w porównaniu z południem kraju oddychamy statystycznie lepszym powietrzem – to fakt. Ta sytuacja nie oznacza jednak, że nie mamy problemu z jego jakością – to raczej kwesta przyjęcia za punkt odniesienia miast z dramatyczną wręcz skalą problemu. W samym Gdańsku do ogrzewania używa się wciąż ok 30 000 pieców, głównie starego typu, nie spełniających żadnych norm. Gdynia nie prowadzi takiej statystyki, natomiast blisko 2300 posesji korzysta tu z pojemników na popiół (na posesji może funkcjonować kilka pieców). Normy rakotwórczego benzopirenu są u nas regularnie przekraczane, w sezonie grzewczym występują średniodobowe przekroczenia poziomów pyłu PM10, nawet 39 razy (ostatnie dostępne dane z roku 2014). Większość istniejących stacji w ogóle nie mierzy bardziej szkodliwego pyłu PM2,5. Pomiary tego pyłu prowadzone przez FRAG w 2017 i 2018 r. przy pomocy prostych laserowych czujników wskazują w niektórych dzielnicach wyniki przekraczające dopuszczalną normę (średnioroczną) nawet o 1000%. Jakkolwiek są to badania chwilowe, a nie uśrednione, nie zmienia to faktu, że takie powietrze nie nadaje się do oddychania i zagraża naszemu zdrowiu i życiu. Fakt, że w styczniu 2017 r., gdy Polskę przez wiele dni spowijał smog, zmarło 25% więcej osób niż w tym samym miesiącu w trzech poprzednich latach, nie pozostawia tu wielu wątpliwości.

Pierwszym krokiem do rzeczowej debaty o stanie powietrza w aglomeracji i niezbędnych działaniach dla jego poprawy, jest właściwe zdiagnozowanie problemu. Nie wystarczą tu dane uśrednione, ważniejsze są informacje o stanie powietrza w miejscach gęsto zamieszkałych, czy z ulic, którymi dzieci chodzą do szkoły. Oficjalny monitoring nie dostarcza tu wystarczających danych, dlatego postanowiliśmy działać oddolnie. Problem okazał się ważny nie tylko dla nas, przez co znaleźliśmy niezawodnych partnerów, z którymi to ambitne i kosztowne wyzwanie okazało się realne.

Wspólnie z Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku, LPP oraz stowarzyszeniem Miasto Wspólne rozpoczynamy szeroko zakrojony program pomiarów jakości powietrza na obszarze Trójmiasta. Dzięki sponsorowi – firmie LPP, zainstalujemy jeszcze w marcu 2018 roku 15 czujników Airly, stale monitorujących poziom najczęściej występujących zanieczyszczeń powietrza tj. pyłu PM2,5 oraz PM10. 10 czujników pojawi się w Gdańsku, 5 w Gdyni. Równolegle Wyższa Szkoła Bankowa zainstaluje 4 urządzenia skonstruowane na uczelni.

Sieć naszych czujników będzie dwa razy większa niż istniejący system stacji publicznej fundacji ARMAAG, przy czym w żaden sposób nie ma stanowić dla nich konkurencji. W założeniu nowe czujniki mają uzupełnić istniejącą sieć monitoringu atmosfery, dając pełniejszy obraz jakości powietrza w różnych dzielnicach . Także tam, gdzie bywa z nim nie najlepiej, a na obszarze których nie są prowadzone oficjalne pomiary.

Łączna liczba czujników w Trójmieście, uwzględniająca niereferencyjne stacje Miasta Gdańsk i Airly, ulegnie w efekcie podwojeniu.

Czujniki Airly pragniemy udostępnić samym mieszkańcom, którzy mają odpowiednie możliwości oraz chęci, aby uczestniczyć w projekcie.

Przy wyborze lokalizacji dla czujników w Gdyni współpracować będziemy ze stowarzyszeniem Miasto Wspólne, które podobnie jak my zainteresowane jest poprawą jakości powietrza.

 

Chcesz wskazać lokalizację? Oto co musisz wiedzieć.

 

Zdecydowaliśmy się na montaż czujników krakowskiej firmy Airly ponieważ jest to system sprawdzony, który zainstalowało wiele samorządów, oraz oferujący łatwy dostęp do danych poprzez stronę internetową oraz aplikację mobilną.

Dzięki sponsorowi – LPP – udostępnimy czujniki wybranym osobom, organizacjom i instytucjom, które zgłoszą się jako zlokalizowane w potencjalnie problemowej pod względem jakości powietrza okolicy. Każdy czujnik udostępniamy z opłaconym na 24 miesiące abonamentem.

Za montaż i działanie czujników odpowiadać będzie Airly. Na stronie airly.eu można zapoznać się ze szczegółami ich działania.

Pomiary stężenia pyłów wykonywane są metodą laserową. Każdy sensor posiada wbudowaną kartę GSM, za pomocą której zebrane dane są wysyłane na serwery Airly – nie ma zatem potrzeby łączenia czujnika z domową czy firmową siecią. Waga urządzenia to 360 g. Konieczne jest wpięcie sensora do standardowego gniazdka z prądem 230 V. Preferowane miejsce montażu powinno znajdować się na wysokości do 8 metrów.

 

Zainteresowany? Zaczynajmy!

Dane kontaktowe:
 

Proponowana lokalizacja czujnika (wpisz nazwę miasta, ulicę, numer budynku i kliknij przycisk "oznacz adres")*:

Oznacz adres

 
Szczegółowe informacje o lokalizacji:
 


 

 


Partnerzy:

 

Sponsorem sensorów marki Airly jest firma LPP. Naukowym partnerem projektu oraz sponsorem pozostałych czujników jest Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku. Za pomoc w realizacji projektu na terenie Gdyni dziękujemy stowarzyszeniu Miasto Wspólne.

Kontakt