Karol Spieglanin

Karol Spieglanin

prezes stowarzyszenia

Absolwent Biznesu Elektronicznego na Akademii Morskiej w Gdyni oraz Zarządzania na Politechnice Gdańskiej.

Marta Gibczyńska

Marta Gibczyńska

sekretarz stowarzyszenia

Architekt i socjolog. Absolwentka Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego. Organizatorka warsztatów urbanistycznych.

Aleksander Orłowski

Aleksander Orłowski

skarbnik stowarzyszenia

Doktor inżynier, adiunkt na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG zajmujący się badaniem i rozwojem koncepcji Smart Cities.

Paweł Mrozek

Paweł Mrozek

wiceprezes stowarzyszenia

Architekt, obecnie doktorant w Katedrze Urbanistyki na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej.

Jarosław Paczos

Jarosław Paczos

wiceprezes stowarzyszenia

Absolwent Elektroniki Przemysłowej (1987) oraz Zarządzanie Rozwojem Przestrzennym Miast (2012) na Politechnice Gdańskiej.

Mateusz Hoppe

Mateusz Hoppe

wiceprezes stowarzyszenia

Przedsiębiorca, absolwent Elektroniki i Telekomunikacji na Akademii Morskiej w Gdyni.

Tomasz Janiszewski

Tomasz Janiszewski

Wiceprezes Stowarzyszenia
Karol Spieglanin

Karol Spieglanin

prezes stowarzyszenia

Absolwent Biznesu Elektronicznego na Akademii Morskiej w Gdyni oraz Zarządzania na Politechnice Gdańskiej.

Marta Gibczyńska

Marta Gibczyńska

sekretarz stowarzyszenia

Architekt i socjolog. Absolwentka Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego. Organizatorka warsztatów urbanistycznych.

Aleksander Orłowski

Aleksander Orłowski

skarbnik stowarzyszenia

Doktor inżynier, adiunkt na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG zajmujący się badaniem i rozwojem koncepcji Smart Cities.

Paweł Mrozek

Paweł Mrozek

wiceprezes stowarzyszenia

Architekt, obecnie doktorant w Katedrze Urbanistyki na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej.

Jarosław Paczos

Jarosław Paczos

wiceprezes stowarzyszenia

Absolwent Elektroniki Przemysłowej (1987) oraz Zarządzanie Rozwojem Przestrzennym Miast (2012) na Politechnice Gdańskiej.

Mateusz Hoppe

Mateusz Hoppe

wiceprezes stowarzyszenia

Przedsiębiorca, absolwent Elektroniki i Telekomunikacji na Akademii Morskiej w Gdyni.

Tomasz Janiszewski

Tomasz Janiszewski

Wiceprezes Stowarzyszenia

Kontakt