#budżetobywatelski

Czym jest budżet obywatelski?

Budżet partycypacyjny jest szansą na zaangażowanie obywateli w proces decydowania o lokalnych wydatkach i tym samym sprawowania władzy w samorządach oraz większą przejrzystość działań samorządu terytorialnego. Gdy w 2011 roku w Sopocie wprowadzono pierwszy w Polsce budżet obywatelski, nikt nie spodziewał się, że eksperyment ten będzie się cieszył w naszym kraju taką popularnością. Choć zainteresowanie polskich miast budżetem partycypacyjnym jest coraz większe, niewiele jest krytycznych i rzetelnych analiz poświęconych tej tematyce.

Budżet Obywatelski 2017

Poniżej znajdują się projekty zgłoszone przez naszych członków i sympatyków, które przeszły do etapu głosowania w 2016 roku.

 

Rewaloryzacja placu przy al. Jana Pawła II / ul. Janusza Meissnera
Projekt nr 2 – okręg: Zaspa – Rozstaje
Teren między al. Jana Pawła II a ul. Janusza Meissnera to od lat zaniedbane klepisko nie służące w żaden sposób mieszkańcom. Tymczasem jest to fragment głównej alei prowadzącej do Parku im. Ronalda Regana oraz mola w Brzeźnie, a także teren sąsiadujący ze Szpitalem Specjalistycznym św. Wojciecha. Jest więc to obszar odwiedzany tak przez mieszkańców miasta, jak i turystów.

W ramach projektu przewidziana jest rewitalizacja placu w postaci:

  • wyłożenia ciągów pieszych chodnikami
  • oświetlenia terenu
  • urządzenia zieleni w postaci trawy oraz wysokich drzew
  • wprowadzeniu małej architektury (ławki, śmietniki, słupki)

Charakter projektu: Lokalny, Zaspa Rozstaje
Lokalizacja projektu: Skrzyżowanie al. Jana Pawła II oraz ul Janusza Meissnera (w sąsiedztwie Szpitala Specjalistycznego św. Wojciecha)
Wstępny kosztorys: 294 000 zł

gdansk.zetwibo.pl/projekt/233

 

Ucywilizujmy parkowanie w Gdańsku – uporządkowanie parkowania, ochrona chodników i zieleńców przed rozjeżdżaniem
Projekt nr 8 – ogólnomiejski
Zniszczone chodniki, dawne zieleńce po których został tylko ubity piach, brak możliwości przejazdu z wózkiem, a czasem po prostu przejścia – tak wygląda codzienność na gdańskich ulicach. Jedynym sposobem na ograniczenie parkowania w niedozwolonych miejscach są bariery fizyczne, czyli – słupki, donice i wysoka zieleń. Tylko w ten sposób obronimy się przed piratami drogowymi – najczęściej osobami z sąsiednich gmin, które chcą dojechać do pracy w Gdańsku wygodnie samochodem, ale nie chcą płacić za służbowy parking w biurze, bądź skorzystać z komunikacji zbiorowej.

UWAGA! Niniejszy projekt nie przewiduje likwidacji choćby JEDNEGO istniejącego miejsca postojowego!

Jego celem jest zablokowanie możliwości wjazdu na zieleńce i węższe chodniki, na których po zaparkowaniu pozostanie wyraźnie mniej niż przepisowe 1,5m.

Projekt obejmuje ulice w całym mieście, w tym takie miejsca jak rejon Urzędu Wojewódzkiego, Bimetu, Centrum Biurowego Olivia itd. W załączeniu zakres projektu (ulice).

Charakter projektu: Ogólnomiejski
Lokalizacja projektu: Gdańsk (na terenie całego miasta)
Wstępny kosztorys: 1 500 000 zł

gdansk.zetwibo.pl/projekt/407


Kontakt