Nowa Politechniczna miała docelowo połączyć rejon ul. Nowej Bulońskiej z Wrzeszczem i Zaspą.

Efektywne  skomunikowanie południowych dzielnic Gdańska z Wrzeszczem i Oliwą jest niezwykle ważne dla prawidłowego funkcjonowania miasta. Nie oznacza to jednak, że należy budować kolejną arterię pokroju al. Havla czy al. Żołnierzy Wyklętych. W kwietniu 2015 roku, na spotkaniu zorganizowanym przez radnych: Piotra Borawskiego i Emilię Lodzińską,  zaprezentowaliśmy koncepcję miejskiej ulicy w ciągu ul. Do Studzienki, który zakłada zachowanie istniejącej pierzei, przy jednoczesnej budowie linii tramwajowej w ulicy. Proponowaliśmy, by tramwaj na krótkim odcinku Grunwaldzka-Fiszera poruszał się w jezdni, podobnie jak w wielu miastach w Polsce i na świecie, a następnie skręcał za budynki wzdłuż ul. Do Studzienki, gdzie istnieje miejsce na jego odseparowane od ruchu aut i poprowadzenie z ewentualnymi niewielkimi wyburzeniami przybudówek, magazynów, garaży itp. Ulica Do Studzienki jest zapleczem kampusu Politechniki Gdańskiej oraz tworzy połączenie dwóch zespołów akademików, dlatego też forsowanie budowy szerokiej arterii jest w naszej ocenie złym pomysłem.  Naszą koncepcję zestawiliśmy z wizualizacjami efektu zamierzeń urzędników.

Po ponad trzech latach od prezentacji naszej alternatywnej wizji ul. Nowej Politechnicznej, działania miasta można ocenić jako sprawne zagranie polityczne, a opinia publiczna została wyłączona z wstępnego procesu przygotowania inwestycji. Nie ma konsultacji społecznych, nie ma konfliktu. Pytanie o to czy tak powinny wyglądać współczesne standardy planowania przestrzennego pozostawiamy jako retoryczne.

Kontakt